Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice v roce 2010 včetně kontroly usnesení 1 / 09 z výroční členské konané dne 27. 12. 2009

 

přednesená na výroční členské schůzi Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice (dále jen ŠO) dne 27. 12. 2010

 

          Vážení šachoví přátelé,

          na výroční členské schůzi konané dne 27. 12. 2009 jsme přijali usnesení, které nyní v krátkosti vyhodnotím.

          Všem členům bylo uloženo dodržovat Stanovy ŠO a uhradit členský příspěvek. Z následujícího rozboru naší činnosti je patrné, že v uplynulém období nedošlo k žádnému porušení našich stanov. Členské příspěvky byly uhrazeny včas. Celkem bylo vybráno 2 800,- Kč.

Dále bylo uloženo dodržovat Ekonomickou směrnici ŠO pro rok 2010 a Finanční rozpočet ŠO na rok 2010. O tom, jak byl uvedený bod naplněn, nás bude informovat naše kontrolní a revizní komise.

          Trenérovi a výboru ŠO bylo doporučeno:

·        z řad školní mládeže rozšířit počet zájemců o šachovou hru

·        nadále usilovat o zvýšení kvality hry u naší mládeže

·        zaregistrovat ŠO i u Šachového svazu České republiky s tím, že budou registrováni pouze hráči, kteří uhráli výkonnostní třídu

          Nejsnadněji splnitelný bod byla registrace našeho ŠO.

          Ukazuje se, že naplnit první dva body je již daleko náročnější. Máme-li příliš velký počet mladých hráčů, nemůže se jim trenér plně věnovat. Úroveň hry našich mladých hráčů se potom příliš nezvyšuje. Zvýšit počet trenérů anebo přidat tréninkové hodiny je záměr, který v současné době nejsme schopni zabezpečit.

          Z důvodu efektivního vedení šachového výcviku je proto stanoven nejvyšší počet členů šachového kroužku na šest. Tento počet mladých šachistů je v letošním výcvikovém roku naplněn.

          O výsledcích činnosti našich mladých šachistů je pravidelně podávána informace ve Stropnickém zpravodaji a na našich webových stránkách. Z tohoto důvodu upozorním pouze na nejvýraznější úspěchy našich mladých šachistů.

 

název akce – místo - datum

hráči

výsledek

Přebor škol

Gondeková Tereza

 

kategorie 6. – 9. ročník

Kovařík Jan

osmé místo

krajské finále

Wimmer Jan

 

 

Chovanec Dominik

 

České Budějovice

Rolinek Dominik- náhradník

 

3. února 2010

 

účast – třináct škol

 

název akce – místo - datum

hráči

výsledek

Krajský přebor mládeže

Lucie Rolinková

třetí místo

jednotlivců 2010

 

kategorie dívky do 10 let

v rapid šachu

 

 

Písek

Dominik Rolinek

třinácté místo

5. června 2010

 

kategorie hoši do 10 let

 

název akce – počet kol

hráči / kategorie – hoši, dívky ve věku do … let

konečné pořadí / ze všech startujících

Krajský přebor mládeže

Dominik Rolinek / HD10

15 / z 57

v šachu

Jan Svoboda / HD10

22 / z 57

 – Grand Prix 2009/2010

Jan Rolínek / HD12

15 / z 54

 

Tereza Gondeková / HD14

19 / z 25

pět kol

Dominik Chovanec / HD14

Jan Wimmer / HD16

20 / z 25

25 / z 32

 

Krajský šachový přebor jednotlivců Grand Prix 2010/2011 – druhý kvalifikační turnaj

Jméno a příjmení

 

kategorie

počet bodů

(ze 7

možných)

pořadí

v turnaji

počet

startujících

v turnaji

počet bodů

v KPM

po 2. kole

(startoval-a v kolech)

pořadí

v KPM

po 2. kole

(ze všech

startujících)

Rolinková Lucie

HD10

0,5

14

14

 

2 (v 2)

 

18 (ze 18)

Rolinek Dominik

HD12

2,5

20

26

 

0 (v 2)

 

23 (ze 37)

Jan Rolínek

HD12

nestartoval

0

0

 

2 (v 1)

 

17 (ze 43)

Tereza Gondeková

HD14

nezúčastnila se

0

0

 

7 (v 1)

 

18 (ze 28)

 

  Dospělí šachisté se kromě prázdninové pauzy scházejí na pravidelných šachových čtvrtcích. Hraje se v kavárně Sport ve Sportovní hale v Horní Stropnici. Začínáme vždy v 19:00 hodin.

          Veškeré informace o šachovém dění v Horní Stropnici můžete získat na webových stránkách http://www.sachyhranicar.webz.cz/. Stránky vytvořil a pravidelně udržuje Vilibald Rolínek.

          K dnešnímu dni má náš šachový oddíl devět členů starších osmnácti let a pět členů – mládež do 18 let. Šachový kroužek v Horní Stropnici navštěvují tři chlapci a tři děvčata. Pomocí internetu je trénován jeden chlapec.

          Na příští období navrhuji jako hlavní úkoly naší činnosti následující závěry z přednesené zprávy:

·          udržet dosavadní kvalitní činnost šachového oddílu v souladu se Stanovami šachového oddílu a dalšími schválenými dokumenty

·          trvale usilovat o zvýšení kvality hry naší mládeže

          Rovněž doporučuji členské schůzi vzhledem k úspěšné činnosti šachového oddílu, o které jsem zde hovořil, ponechat všechny členy ve funkcích do kterých byli zvoleni na výroční členské schůzi dne 22. března 2009.

          Děkuji všem členům za jejich práci pro rozvoj šachového dění v Horní Stropnici. Dále děkuji panu řediteli školy PhDr. Balášovi, paní Benešové a Šimákové za významnou podporu činnosti šachového kroužku. Naše ocenění směřuje i k panu Miklovi a jeho zaměstnancům za bezproblémové pronajímání kavárny Sport. Rovněž děkujeme obci Horní Stropnici za finanční podporu pro naše mladé šachisty.

 

 

          Děkuji všem členům za jejich práci pro rozvoj šachového dění v Horní Stropnici.

 

 

 

 

                                                                                                                  Jan Flieger

                                                                                                                  předseda ŠO Hraničář