Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář

Horní Stropnice – rok 2009

 

přednesená na výroční členské schůzi Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice (dále jen ŠO) dne 27. 12. 2009

 

        Vážení šachoví přátelé,

než přednesu zprávu o činnosti našeho šachového oddílu od výroční členské schůze, která se konala dne 22. března 2009, rád bych Vás krátce seznámil s historií založení našeho šachového oddílu.

        V září 2007 se pánové Vilibald Rolínek a Josef Mydlil dohodli, že se pokusí založit šachovou tradici v Horní Stropnici. Vilibald Rolínek, který dlouhá léta trénuje školní mládež na Nových Hradech, proto zahájil dne 15. října 2007 pravidelný trénink se zájemci z řad žáků ZŠ Horní Stropnice.

        Největší akcí, kterou spolu jmenovaní pánové uskutečnili, bylo uspořádání pátého kola krajského přeboru mládeže jednotlivců Grand Prix 2007 / 2008 dne 5. dubna 2008. Do Sportovní haly v Horní Stropnici přijelo 58 mladých šachistů z celého Jihočeského kraje.

        Mladí šachisté se zapojili do několika šachových akcí. Nejúspěšnějším šachistou byl Dominik Chovanec. Další informace jsou uvedeny v následující tabulce.

 

 Velikonoční šachový turnaj

 Nové Hrady 20. 3. 2008

 Grand Prix 2007/2008

 Horní Stropnice 5. 4. 2008

 Novohradská rošáda

 Nové Hrady 17. 5. 2008

 Doležal Radim

 

 

 

 

 

 

15. 10. 07 – 21. 1. 08

 Dvořák Antonín

 

 

 

 

 

 

15. 10. 07 – 28. 4. 08

 Gondeková Tereza

12

z 12

17

ze 17

3

z 5

29.10.07 - stále

 Chovanec Dominik

7

z 12

15

ze 17

1

z 5

15.10.07 - stále

 Kovařík Jan

 

 

 

 

 

 

17. 3. 07 – 2. 11. 09

 Kubíček Mirek

 

 

 

 

 

 

15. 10. 07 – 21. 1. 08

 Marek Juráš

 

 

 

 

 

 

21. 4. 07 – 30. 6. 09

 Papoušek Michal

 

 

 

 

 

 

21. 4. 07 – 30. 6. 09

 Vinař Mikuláš

9

z 12

16

ze 17

3

z 5

15. 10. 07 – 30. 6. 08

 Wimmer Jan

 

 

 

 

3

z 5

24.3.08 - stále

 Zakucia Eduard

 

 

 

 

 

 

15. 10. 07 – 30. 6. 09

        V průběhu léta 2008 se pánové Vilibald Rolínek, Jan Flieger a Václav Vrbata dohodli, že rozšíří zájem o šachové dění v Horní Stropnici i mezi dospělými. Začali se proto spolu s dalšími šachovými nadšenci pravidelně scházet každý čtvrtek v kavárně Sport ve Sportovní hale v Horní Stropnici. První schůzka se uskutečnila 4. září 2008.

 

        Školní mládež zahájila v září 2008 velmi úspěšný rok. Vzhledem k většímu počtu turnajů, kterých se zúčastnili, vyjmenuji pouze jejich nejvýznamnější úspěchy.

 

název akce - datum

hráči

výsledek

Přebor škol

Gondeková Tereza

 

kategorie 1. – 5. ročník

Chovanec Dominik

první místo

okresní kolo

Juráš Marek

 

 

Kovařík Jan

postup do krajského finále

České Budějovice

Papáček Bedřich - náhradník

 

26. listopadu 2008

Zakucia Eduard - náhradník

(účast – šest škol)

 

název akce - datum

hráči

výsledek

Přebor škol

Gondeková Tereza

 

kategorie 1. – 5. ročník

Chovanec Dominik

sedmé místo

krajské finále

Juráš Marek

 

 

Kovařík Jan

 

České Budějovice

Papáček Bedřich - náhradník

 

28. ledna 2009

Zakucia Eduard - náhradník

(účast – sedm škol)

 

název akce - datum

hráči

výsledek

Krajský přebor mládeže

Gondeková Tereza

první místo

jednotlivců 2009

 

kategorie dívky do 12 let

v rapid šachu

 

 

Týn nad Vltavou

 

postup na mistrovství

23. května 2009

 

České republiky – září 2009

 

       V krajském přeboru mládeže Grand Prix 2008-09 skončili po pěti kolech naši mladí šachisté následovně:

 

Kategorie hoši a dívky

Jméno a příjmení

Počet startů

Konečné pořadí

Celkem startovalo

hráčů

do 10let

Jan Rolínek

3

15.

43

do 12 let

Tereza Gondeková

3

21.

41 / z toho 3 dívky

do 14 let

Jan Kovařík

3

15.

38

 

Dominik Chovanec

3

21.

38

 

Jan Wimmer

1

24.

38

 

        Úspěšné účinkování našich mladých šachistů, stálý zájem o čtvrteční klubová šachová setkávání a ochota usilovat o rozvoj šachové hry v Horní Stropnici vykrystalizovalo v rozhodnutí, že založíme šachový oddíl. Rozhodli jsme položit pevné základy šachového dění v Horní Stropnici, na kterých by mohly stavět další generace šachistů. Rovněž jsme usilovali o pevné zakotvení šachistů z Horní Stropnice v oficielní organizační struktuře. Šachy jsou kromě jiného sportem, a proto jsme požádali Hraničář Horní Stropnice, aby nás zastřešil. Bylo nám vyhověno, a proto jsme dne 22. března 2009 svolali výroční členskou schůzi, kde jsme zvolili předsedu, výbor, kontrolní a revizní komisi a schválili Stanovy, Ekonomickou směrnici pro rok 2009 a Rozpočet pro rok 2009.

 

        V následujícím přehledu připomínám jména zakládajících členů šachového oddílu včetně funkcí, do kterých byli zvoleni.

 

Člen s hlasem rozhodujícím (starší 18 let)

Člen s hlasem poradním (mladší 18 let)

Příjmení a jméno

funkce

Příjmení a jméno

Flieger Jan

člen výboru, předseda

Gondeková Tereza

Rolínek Vilibald

člen výboru, jednatel a hospodář

Chovanec Dominik

Vrbata Václav

člen výboru

Kovařík Jan

Chovanec Zdeněk, Mgr.

člen KRK, předseda

Papáček Bedřich

Rolínek František

člen kontrolní a revizní komise

Zakucia Eduard

Šimák Augustin

člen kontrolní a revizní komise

Wimmer Jan

 

 

 

 

        Výbor šachového oddílu se sešel v hodnoceném období šestkrát. Kontrolní a revizní komise se sešla jednou. Jednání obou orgánů šachového oddílu probíhalo v souladu s jednotlivými ustanoveními Stanov šachového oddílu. S potěšením můžeme konstatovat, že základní úkoly šachového oddílu jsou postupně naplňovány. Důkazem jsou výsledky našich mladých šachistů, které v krátkosti ještě uvedu.

 

       V krajském přeboru mládeže, který se konal 29. 3. 2009 ve Vimperku, uhrál Jan Rolínek IV. výkonnostní třídu.

 

       V Českých Budějovicích dne 20. 6. 2009 na šachovém turnaji - O krále a královnu Budějovicka - porazila Tereza Gondeková obě dívky, které startovaly na uvedeném turnaji, a stala se tak Královnou Budějovicka. Rovněž uhrála IV. výkonnostní třídu.

 

        Na uvedeném turnaji O krále a královnu Budějovicka jsme poprvé nastoupili pod současným oficiálním názvem Šachový oddíl Hraničář Horní Stropnice.

 

  Ve dnech 12. a 13. 9. 2009 se uskutečnilo v Hradci Králové Mistrovství České republiky v rapid šachu. Postup do nejvyššího kola v rapid šachu si vybojovala i naše mladá šachistka - Tereza Gondeková. Srdnatě nastoupila v kategorii dívky ve věku do 12 let proti nejlepším hráčkám naší republiky. Měla velice obtížnou situaci, protože ze všech hráček v uvedené kategorii měla nejnižší výkonnostní třídu a žádné zkušenosti z tak významných šachových turnajů (uvedeného turnaje se zúčastnilo 172 špičkových šachistů a šachistek z celé ČR). Tereze se nepodařilo žádnou z dívek porazit, přesto je ale její umístění vynikající. Komu se z našeho nejbližšího okolí podařilo být čtrnáctý v ČR v jakékoliv soutěži? Terezo, gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci. Rovněž je třeba poděkovat obci Horní Stropnice za finanční příspěvek 1 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů, které byly spojeny s účastí Terezy na uvedeném mistrovství ČR v rapid šachu.

 

         V sobotu 17. 10. 2009 se naši nejmladší šachisté zúčastnili prvního kola krajského přeboru mládeže v šachu (KPM), které se konalo v Blatné. Turnaje se celkem zúčastnilo 74 šachistů a šachistek ze 14 oddílů (kroužků) z celého Jihočeského kraje.

 

        V následující tabulce jsou uvedeny výsledky našich reprezentantů:

 

Jméno a příjmení

počet bodů

(ze 7 možných)

pořadí

v turnaji

počet

startujících

v turnaji

počet bodů

v KPM 09/10

po 1. kole

pořadí

v KPM

09/10

po 1. kole

Jan Svoboda

3,5

11

20

5

11

Jan Rolínek

3

14

23

2

16

Tereza Gondeková

3

10

12

7

13

Jan Wimmer

2

18

19

0

21

 

V neděli 22. 11. 2009 se naši mladí šachisté zúčastnili druhého kola krajského přeboru mládeže v šachu (KPM), které se konalo v Bechyni. Turnaje se celkem zúčastnilo 80 šachistů a šachistek z 15 oddílů (kroužků) z celého Jihočeského kraje. Je již zřejmé, že u nejmladších dětí došlo k nárůstu zájmu o šachovou hru. V kategorii H10 totiž nastoupilo 26 hráčů a v kategorii H12 24 zájemců o šachovou hru.

 

        V následující tabulce jsou uvedeny výsledky našich reprezentantů:

 

Jméno a příjmení

počet bodů

(ze 7 možných)

pořadí

v turnaji

počet

startujících

v turnaji

počet bodů

v KPM

po 2. kole

pořadí

v KPM

po 2. kole

(ze všech

startujících)

Jan Svoboda

3

19

26

5

15   (z 30)

Jan Rolínek

3

14

24

5

19   (z 35)

Tereza Gondeková

1

14

16

9

17   (z 22)

Jan Wimmer

3

10

14

7

18   (z 24)

 

I my dospělí šachisté nezahálíme. Po prázdninové pauze jsme dne 8. října 2009 obnovili pravidelné šachové čtvrtky Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice. Hraje se opět v kavárně Sport ve Sportovní hale v Horní Stropnici. Začínáme vždy v 19:00 hodin.

 

        Veškeré informace o šachovém dění v Horní Stropnici můžete získat na webových stránkách http://www.sachyhranicar.webz.cz/. Stránky vytvořil a pravidelně udržuje Vilibald Rolínek.

 

        K dnešnímu dni má náš šachový oddíl sedm členů starších osmnácti let a pět členů – mládež do 18 let. Šachový kroužek v Horní Stropnici navštěvují dva chlapci a jedna dívka,

v Nových Hradech čtyři chlapci a po internetu jsou trénováni tři chlapci.

 

        Na příští období navrhuji jako hlavní úkoly naší činnosti následující závěry z přednesené zprávy:

Ø   udržet dosavadní kvalitní činnost šachového oddílu v souladu se Stanovami šachového oddílu a dalšími dokumenty

Ø   usilovat o zvýšení kvality hry u naší mládeže

Ø   rozšířit počet zájemců o šachový výcvik v Horní Stropnici

Ø   zaregistrovat náš šachový oddíl i u Šachového svazu České republiky s tím, že budou registrování pouze hráči, kteří uhráli výkonnostní třídu

 

        Rovněž doporučuji členské schůzi vzhledem k úspěšné činnosti šachového oddílu, o které jsem zde hovořil, ponechat všechny členy ve funkcích do kterých byli zvoleni na výroční členské schůzi dne 22. března 2009.

 

        Děkuji všem členům za jejich práci pro rozvoj šachového dění v Horní Stropnici.

 

 

 

 

                                                                                           Jan Flieger

                                                                                           předseda ŠO Hraničář