Usnesení 1 / 11 z výroční členské schůze

Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice

konané dne 12. ledna 2012

 

Výroční členská schůze Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice (dále jen ŠO)

 

 

A.           schvaluje

Ø   Zprávu o činnosti ŠO v roce 2011

Ø   Zprávu o hospodaření ŠO v roce 2011

Ø   Zprávu Kontrolní a revizní komise ŠO – rok 2011

Ø   Ekonomickou směrnici ŠO na rok 2012

Ø   Finanční rozpočet ŠO na rok 2012

Ø   v nezměněném složení (viz zápis číslo 1 / 09 z výroční členské schůze ŠO) výbor ŠO a Kontrolní a revizní komisi ŠO na další období

 

                                   Hlasování:         6 pro návrh

                                   Kontrola:           výroční členská schůze 01 / 12

                                   Termín:              leden 2013

 

 

B.           ukládá

a)           všem členům ŠO

 

1.            dodržovat Stanovy ŠO

 

                                   Hlasování:         6 pro návrh

                                   Kontrola:           výbor ŠO, KRK ŠO

                                                                výroční členská schůze 01 / 12

                                   Termín:              trvale

 

2.            uhradit členský příspěvek

 

                                   Hlasování:         6 pro návrh

                                   Kontrola:           výbor ŠO

                                   Termín:              konec března 2012

b)           výboru ŠO

 

1.            dodržovat Ekonomickou směrnici ŠO na rok 2012 a Finanční rozpočet ŠO na rok 2012

 

                                   Hlasování:         6 pro návrh

                                   Kontrola:           výroční členská schůze 01 / 12

                                   Termín:              trvale

 

2.            připravit a svolat výroční členskou schůzi číslo 01 / 12

 

                                   Hlasování:         6 pro návrh

                                   Kontrola:           výroční členská schůze 01 / 12

                                   Termín:              leden 2013

 

3.           Kontrolní a revizní komisi ŠO

 

1.            provést kontrolu činnosti ŠO a připravit podklady pro výroční členskou schůzi 01 / 12

 

                                   Hlasování:         6 pro návrh

                                   Kontrola:           výroční členská schůze 01 / 12

                                   Termín:              leden 2013

 

 

C.            doporučuje trenérovi a výboru ŠO

 

Ø   důsledně dodržovat pokyny k evidenci mladých šachistů

 

                                   Hlasování:         6 pro návrh

                                   Zodpovídá:        Vilibald Rolínek

                                   Kontrola:           výroční členská schůze 01 / 12

 

 

D.           oceňuje úsilí jmenovaných a děkuje

 

Ø   Dominiku Rolinkovi za vybojování III. výkonnostní třídy

Ø   Tereze Gondekové, Dominiku Rolinkovi, Lucii Rolinkové a Janu Jindrovi za reprezentaci našeho oddílu na jednotlivých šachových turnajích

Ø   Janu Fliegerovi, Vilibaldu Rolínkovi, Agustu Šimákovi, Václavu Vrbatovi za významný podíl na rozvoji šachové hry mezi dospělými

Ø   Janu Fliegerovi, Vilibaldu Rolínkovi a Václavu Vrbatovi za výbornou práci ve výboru ŠO

Ø   Františku Rolinkovi a Václavu Vrbatovi za významnou pomoc při trénování naší mládeže v šachu

Ø   Vilibaldu Rolínkovi za mimořádný podíl na rozvoji šachové hry v Horní Stropnici

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Chovanec                                                   Jan Flieger

předseda KRK ŠO                                                              předseda ŠO