figurky.png, 4,0kB

Šachový oddíl Hraničář
Horní Stropnice

Hospodaření


Hospodaření Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice (dále jen ŠO) se řídí schválenou
penize.gif, 5,69 kB

V případě, že zájemce o šachový výcvik navštěvuje tréninky pravidelně, je mu po dvou měsících docházky (osm výcvikových hodin) nabídnuto členství v ŠO. V tomto případě je vybírán členský příspěvek.

V souladu s usnensením Stanov ŠO (čl.4, odstavec 2, písmeno b) má výbor ŠO právo ve druhé polovině kalendářního roku snížit výši členského příspěvku pro nově přijatého člena, nejméně však do výše členských a registračních poplatků zasílaných vyšším orgánům.

Jestliže člen ŠO třikrát bez omluvy nenavštíví trénink, má se za to, že již nemá zájem o šachový výcvik. Jeho členství v šachovém kroužku nebo v ŠO se automaticky ruší. V takovémto případě se členský příspěvek nevrací.

Další informace o hospodaření s finančními prostředky šachového klubu jsou uvedeny ve výročních zprávách šachového klubu.Copyright (c) 2009 Vilibald Rolínek - Design & kód: Tvorba Webu