figurky.png, 4,0kB

Šachový oddíl Hraničář
Horní Stropnice

Členská základna


opicka1.gif, 34,6kB opicka2.gif, 34,6kB opicka3.gif, 34,6kB
Zájemci o šachový výcvik se musí přihlásit do šachového kroužku.
Přihlášku najdete na odkazu Dokumenty.
Z důvodu efektivního vedení šachového výcviku je stanoven nejvyšší počet členů šachového kroužku na osm.

V případě, že zájemce o šachový výcvik navštěvuje tréninky pravidelně a že dosáhl potřebných vědomostí a dovedností potřebných pro hru na úrovni čtvrté výkonnostní třídy, je mu nabídnuto členství v šachovém oddílu. V případě že rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku, stane se dotyčný členem Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice. Kromě jiných práv a povinností - viz Dokumenty. odkaz Stanovy ŠO - musí člen šachového oddílu uhradit v určeném termínu členský příspěvek.
Výhodou členství v šachovém oddílu je, že má takto evidovaný hráč či hráčka právo účastnit se nejen šachových klubových turnajů, ale například i krajského šachového přeboru, ...
Trenér šachu po vyhodnocení předchozích podmínek zašle rodičům přihlášku, kde je uvedena i výše členského příspěvku - odkaz Ekonomická směrnice.

Po získání výkonnostní třídy je takto úspěšný šachista po dohodě s rodiči registrován v Šachovém svazu ČR. Registrovaní šachisté mají přednostní právo účasti na jednotlivých šachových turnajích.

Jestliže člen šachového oddílu třikrát bez omluvy nenavštíví trénink, má se za to, že již nemá zájem o šachový výcvik. Jeho členství v šachovém kroužku nebo v šachovém oddílu se automaticky ruší.
V takovémto případě se členský příspěvek nevrací.

Další informace můžete získat na stránce Tréninky.


Copyright (c) 2009 Vilibald Rolínek - Design & kód: Tvorba Webu